Arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista

Kristillinen Terapiainstituutti

Sidorna på svenska skrolla ner och klicka på linken till höger.

Kristillinen Terapiainstituutti KTI tarjoaa kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista.

Kristillinen terapia tarjoaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen ja toimivat työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Koulutamme kaksivuotisilla monimuotokoulutuksilla ratkaisukeskeisiä kristillisiä terapeutteja (RKT). 


Lue ajankohtaiset koulutustiedot täältä ja tule mukaan!

Kristillisen terapeutin ammatti on yksi niitä harvoja ammatteja, joissa ikä tuo vuosi vuodelta enemmän krediittiä ja kokemuksen antamaa etua asiakastyöhön.

Mikko Takala

Mitä on ratkaisukeskeinen kristillinen terapia?

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen sekä ratkaisukeskeisen terapian periaatteisiin ja menetelmiin. Se on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja voimavaraistavaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa Luojan luomana, arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään ihmisen kykyihin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja terveyteen sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, ongelmiin, sairauksiin tai diagnooseihin. Ratkaisukeskeisen terapian tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikasta vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ongelmat nähdään haasteina, jotka ratkeavat parhaiten, kun menneisyyden kokemuksista suuntaudutaan kohti tulevaisuutta. Terapiassa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia yhteistyössä olemassa olevien verkostojen kanssa sekä rohkaistaan asiakasta kokeilemaan uusia, luovia ratkaisuja.

Kristillisen Terapiainstituutin kouluttamat terapeutit voivat käyttää terapian yhtenä osana myös sielunhoidollisia elementtejä, kuten rippiä ja rukousta, kun asiakas sitä toivoo ja siitä yhdessä sovitaan. Työskennellessään sekulaarisissa toimintaympäristöissä ratkaisukeskeiset terapeuttimme toimivat kuitenkin ammatillisesti, ilman hengellistä painotusta.

Yhteistyökumppanit