Arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista

Kristillinen Terapiainstituutti ry


Sidorna på svenska skrolla ner och klicka på linken till höger.

Kristillinen Terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Ratkaisukeskeinen terapia on arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista.

Kristillinen ratkaisukeskeinen terapia tarjoaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen ja toimivat työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Koulutamme monimuotokoulutuksilla ratkaisukeskeisiä kristillisiä terapeutteja (80 op, 29 kk). 


Lue ajankohtaiset koulutustiedot ja tule mukaan!


Uusi koulutusjohtajamme Taru Nevavuori on aloittanut tehtävässään.

Taru Nevavuori on psykoterapeutti, musiikkiterapeutti sekä musiikkiterapian ja musiikkitieteen maisteri. Katso Tarun esittely täältä: 
https://www.kristillinenterapia.fi/kouluttajat/Mitä on ratkaisukeskeinen kristillinen terapia?


Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen sekä ratkaisukeskeisen terapian periaatteisiin ja menetelmiin. Se on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja voimavaraistavaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa Luojan luomana, arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään ihmisen kykyihin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja terveyteen sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, ongelmiin, sairauksiin tai diagnooseihin. Ratkaisukeskeisen terapian tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikasta vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ongelmat nähdään haasteina, jotka ratkeavat parhaiten, kun menneisyyden kokemuksista suuntaudutaan kohti tulevaisuutta. Terapiassa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia yhteistyössä olemassa olevien verkostojen kanssa sekä rohkaistaan asiakasta kokeilemaan uusia, luovia ratkaisuja.

Kristillisen Terapiainstituutin kouluttamat terapeutit voivat käyttää terapian yhtenä osana myös sielunhoidollisia elementtejä, kuten rippiä ja rukousta, kun asiakas sitä toivoo ja siitä yhdessä sovitaan. Työskennellessään sekulaarisissa toimintaympäristöissä ratkaisukeskeiset terapeuttimme toimivat kuitenkin ammatillisesti, ilman hengellistä painotusta.


Kristillisen terapeutin ammatti on yksi niitä harvoja ammatteja, joissa ikä tuo vuosi vuodelta enemmän krediittiä ja kokemuksen antamaa etua asiakastyöhön.

Mikko Takala

KANTAMME EHEYTYSHOITOIHIN

Tällä hetkellä yhteiskunnassa puhutaan paljon eheytyshoidoista ja kristityt liitetään puheessa yhtenäisenä joukkona suhteessa eheytyshoitoihin.

Meidän kantamme eheytyshoitoihin on kielteinen.

Kristillinen terapia ja sielunhoitoterapia EI sisällä minkäänlaista pakkohoitoa missään asiassa. Myös ratkaisukeskeinen terapia lähtökohtaisesti poikkeaa historiallisesti ja ideologisesti pois mistään pakottamisesta – minkään asian suhteen. Esim. homojen ja lesbojen pakottaminen heteroiksi hoitojen avulla, tai jonkin muun seksuaalisuuden ominaisuuden tai ilmentymän pakottaminen kristillisyyden perinteisiin ajatusmalleihin ei ole missään olosuhteissa tavoiteltavaa tai suotavaa. Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta luomaan suhdetta omiin asioihin, mutta asiakas aina itse päättää tavoitteet, johon hän on menossa ja mihin hän itse tahtoo.

Samaan aikaan meillä auttajina on omat arvoperustamme ja mielipiteemme avioliitosta ja kristillisistä arvoista, mutta auttajina meidän tehtävämme on auttaa, eikä manipuloida asiakkaita omien käsitystemme mukaisiksi Asiakkaissa tapahtuu terapiassa muutoksia, mutta aina loppujen lopuksi todelliset muutokset myönteiseen suuntaan tapahtuvat asiakkaan sisäisessä maailmassa ja oman tahdon suuntaan – mikä sitten onkaan oma tahto? Sitä pitää auttajan kuitenkin aina loppujen lopuksi kunnioittaa.

Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas. Suhtaudumme auttajina asiaan niin, että voimme ja haluamme auttaa kaikkia ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan, vaikka meillä itsellämme olisi monien tahojen tai henkilöiden kanssa varsin erilaisia näkemyksiä perusarvoista ja käytännön elämästä. Emme tuomitse tai väitä olevamme ainoastaan oikeassa tässä yhteiskunnassa, joka on moniarvoinen ja jälkikristillinen, eli moniarvoinen ja varsin sekulaari, vaan näemme asiaa yhdestä omasta näkemyksestämme käsin, jota pidämme omassa elämässämme ainoana totuutena. Samalla olemme dynaamisia kohtaamaan muiden eriäviä ideologioita ja samaan aikaan ja auttamistyössämme hyväksymme autettavan ihmisen sellaisena kuin hän on – arvokkaana Jumalan luomana – vaikka hän itse pitäisikin itseään kaikkea muuta kuin Jumalan luomana. Löydämme kuitenkin yhteisen arvokkaan asian, jonka voimme jakaa ja se on ihmisen mittaamattoman suuri itseisarvo ja se on riippumaton teoista tai mistään muustakaan elämän aikana hankitusta ominaisuudesta tai arvosta.


Yhteistyökumppanit