Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia 80 op.   


Tampere

Tampereen koulutuksen aloitus siirretty koronan takia alkamaan 5. - 6 .3.2021 

 Info to 25.2.2021 klo 18.00

Helluntaisrk:n tilat, Myllystenpohjantie 8, KangasalaTampereen lähiopetus 2021: 

 • 5. - 6.2021 (aloitus)
 • 9. - 10.4.2021
 • 14. - 15.5.2021
 • 31.5 - 4.6.2021 kesäkurssi
 • 20. - 21.8.2021
 • 10.- 11.9.2021
 • 15. - 16.10.2021
 • 19. - 20.11.2021

muutokset mahdollisia


Helsinki

 Info ke 24.2.2021 klo 18.00

Helsingin ruotsinkielinen Babtistiseurakunta Erottaja 1, 2. krsHelsingin lähiopetus 2021:

 • 19. - 20.3.2021 (aloitus)
 • 23. - 24.4.2021
 • 21. - 22.5.2021
 • 7. - 11.6.2021 kesäkurssi
 • 27. - 28.8.2021
 • 17. - 18.9.2021
 • 22. - 23.10.2021
 • 26. - 27.11.2021


Koulutuksen tavoitteet


Koulutus verkostoituu eri oppilaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla, jolloin yhteistyökumppaneina ovat kansanopistot, yliopistot, ammattikorkeakoulut, sekä Raamattukoulut ja kurssikeskukset.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia terapiatyössä ja kristillisen henkisen auttamistyön alueella. Se antaa myös valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä terapeuttina tai sielunhoitoterapeuttina.

Koulutuksissamme on vahva ratkaisukeskeinen toimintamalli. Ratkaisukeskeisyys perustuu voimavaraistavaan ja positiiviseen tulevaisuuden näkökulmaan ihmisen elämässä ja sosiaalisissa suhteissa.

Tavoitteena on antaa myös riittävät valmiudet psykoterapian jatko-opintoihin. Koulutus pitää sisällään Psykoterapeuttiset valmiudet -opintokokonaisuuden (40 op.), joka on suunniteltu ja toteutettu valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen mukaisesti niin, että se soveltuu lisäopinnoiksi sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan ammatti-henkilöille psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi (VNA 1120/2012 § 2a).

Koulutuksen laajuus ja kesto


Kaksivuotinen koulutus käsittää 80 op monimuoto-opiskelua, josta lähiopetusta 400 h, asiakasharjoittelua 160 h, omaa terapiaa/ työn-ohjausta / koulutuskonsultaatiota opiskelijan oman valinnan mukaan 50 h. Muu osa koulutuksesta koostuu kirjallisuustehtävistä, pien-ryhmätyöskentelystä, muista välitehtävistä ja lopputyöstä. Koulutuksen lähijaksoissa toteutetaan tuntimäärään sisältyneenä uutena elementtinä ratkaisukeskeinen koulutusterapia (yhteensä 40 h).

Lähiopetus tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa kahtena päivänä ja kestää kaikkiaan 26 kuukautta. Opetus alkaa ensimmäisenä päivänä klo 13.00 - 14.00 välisenä aikana riippuen koulutuspaikasta. Lähijakson kokonaismäärä on 16 x 45 min, jotka jakautuvat pe-la.

Keskeiset aihealueet


Koulutukseen sisältyvät seuraavat aihealueet:

Terapiatyön perusteet / Terapiatyö jälkikristillisessä yhteiskunnassa / Ratkaisukeskeinen terapiatyö ja -menetelmät eri ammateissa / Dialogisuus asiakastyössä / Kristillinen arvoperusta terapiatyössä / Sielunhoitoterapia / Psykoterapeuttiset valmiudet/ Mielenterveys ja sen ongelmakohdat / Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe / Elämänkaari- ja sukupuutyöskentely / Riippuvuudet / Eri kulttuuritaustaisten kohtaaminen / Lopputyöseminaari


Kesäkurssit


Koulutukseen kuuluu kaksi kesäkurssia, jotka kestävät viisi työpäivää. Kesäkurssin voi suorittaa valinnan mukaan joko Suomessa tai Espanjassa, Torreviejassa. Kesäkurssin opetussisältö on sama opiskelupaikasta riippumatta. Espanjan kesäkurssin matkat ja majoituksen yms. opiskelija maksaa itse.

Koulutus toteutetaan kaksikielisenä


Koulutus toteutetaan pääosin kaksikielisenä. Suomi on pääopetuskieli, mutta keskeiset luentomateriaalit jaetaan myös ruotsinkielisinä. Myös pienryhmätoiminta, etätehtävät ja lopputyö tehdään kunkin omalla äidinkielellä. Samoin asiakasharjoittelun ja omaterapian voi jokainen toteuttaa äidinkielellään. Tarvittaessa koulutusta pyritään tarjoamaan myös englanniksi.

Valmistuville myönnettävät nimikkeet


Koulutuksestamme valmistuvat voivat käyttää seuraavia nimikkeitä suoritustasostaan riippuen:

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti
Ratkaisukeskeinen terapeutti
Sielunhoitoterapeutti
Sielunhoitaja

Koulutuksen voi suorittaa joko A-, B- tai C-tasolla, joista;
- A-taso on korkeakoulutaso

- B-taso on opistotaso
- C-taso on osallistumistaso

A-tason suorittanut voi käyttää nimikkeitä ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti tai ratkaisukeskeinen terapeutti sekä sielunhoitoterapeutti.

B-tason suorittanut voi käyttää nimikettä sielunhoitoterapeutti

C-tason suorittanut voi käyttää nimikettä sielunhoitaja

Tähän mennessä kursseja on järjestetty Vaasassa, Loimaalla, Porvoossa ja Lempäälässä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?


Kohderyhmät:
- sosiaali- ja terveydenhoitoala
- kirkollinen ala
- opetus- ja kasvatusala
- seurakunnissa tai hengellisissä yhteisöissä toimivat
työntekijät ja maallikot
- henkilöt, jotka tarvitsevat täydennystä sielunhoitoterapian
koulutukselle
- ratkaisukeskeisestä työskentelytavasta kiinnostuneet eri
alojen henkilöt
- ne, jotka tarvitsevat psykoterapiakoulutusta edeltäviä
lisäopintoja ennen psykoterapeuttikoulutukseen
hakeutumista

Kaikenlaiset opiskelijat sopivat hyvin joukkoomme.
Ikä ei ole este! Hakemuksen lähettämisen ja kouluttajan suorittaman haastattelun jälkeen olet sydämellisesti tervetullut. Hakemus on vapaamuotoinen +cv ja se lähetetään osoitteeseen hakemukset@kristillinenterapiainstituutti.fi

Tätä mieltä muutamat jo koulutetut ovat kursseistamme:


Sain koulutuksesta uuden alun sekä omaan elämääni että terapiatyöhöni. Sisäistin lähimmäisen uudella tavalla ja aloin ymmärtää paremmin, mistä terapiassa on kyse.

- Timo, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti


Koulutus antoi uudenlaisen näkökulman tarkastella elämää: vaikeuksista, kivuista ja kärsimyksestävoi tulla kompostoitua multaa oman elämän puutarhaan. Kaikella on aikansa, aikansa on varjolla ja levolla, mutta aika on myös kasvaa todellista valoa kohti ja kukoistaa!

- Marika, teologi


Olin jo kauan pohtinut ratkaisukeskeisyyden merkitystä sielunhoitoterapiassa. Kurssi antoi paljon työkaluja sekä tapaamisiin että itselle. Yhteyden kokeminen ja opetus antoi ihan uuden ilon työhön. Suosittelen!

- Gun, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti