KRISTILLINEN TAIDETERAPIA -KOULUTUS 40 op 


Joulukuussa 2022 alkaa ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuva kristillinen taideterapiakoulutus. Koulutus antaa tutkintonimikkeen ratkaisukeskeinen kristillinen taideterapeutti.

Koulutuksessa hyödynnetään myös traumaterapian, taideterapian, kristillisen terapian ja sielunhoidon viitekehyksiä.

Koulutus on 40 opintopistettä käsittävä monimuotokoulutus, jonka kesto on 18 kk, jossa lähiopetusta on 13 x 16 h.

Koulutukseen valitaan 30 opiskelijaa, joilla on jo aiempaa osaamista jossakin seuraavista taidemuodoista: kuvataide, valokuvataide, musiikki, tanssi/ylistys tai draama. Näihin kaikkiin taidemuotoihin sisältyy vahvana teemana narratiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys. 

Koulutuksen hinta on 3300 €, joka maksetaan erissä 185 €/ kk 18 kk ajan. Koulutus järjestetään Turussa, tarkempi sijainti vahvistetaan lähiaikoina.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee ilmetä hakijan omien tietojen lisäksi koulutus, ammatillinen kokemus, oma taideterapiamuoto (voi olla useampia) ja siihen liittyvä koulutus tai harrastuneisuus. Koulutuksen lopputyö tulee olemaan erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön suunnattu taideproduktio joko oman taiteenalan sisällä tai koulutuksen aikana saatujen valmiuksien kautta itseä kiinnostavan taiteenalaa hyödyntävä. Hakukirjeessä toivotaan alustavaa hahmottelua siitä, mikä oma lopputyöproduktio voisi olla ja minkälaiselle kohderyhmälle sen suuntaisi.

Hakijoille järjestetään etähaastattelu syksyn 2022 aikana. Hakukirjeet pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse: rekisteri@kristillinenterapiainstituutti.fi

Tiedustelut:

Taru Nevavuori, kurssinjohtaja

taru@nevavuori.fi