Vuonna 2023 alkavat koulutukset

Koulutus alkanut Turussa, maaliskuu 2023 


KRISTILLINEN TAIDETERAPIA -KOULUTUS 40 op 


Ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuva kristillinen taideterapiakoulutus antaa tutkintonimikkeen ratkaisukeskeinen kristillinen taideterapeutti.

Koulutuksessa hyödynnetään myös traumaterapian, taideterapian, kristillisen terapian ja sielunhoidon viitekehyksiä.

Koulutus on 40 opintopistettä käsittävä monimuotokoulutus, jonka kesto on 18 kk, jossa lähiopetusta on 13 x 16 h.

Koulutukseen valitaan 30 opiskelijaa, joilla on jo aiempaa osaamista jossakin seuraavista taidemuodoista: kuvataide, valokuvataide, musiikki, tanssi/ylistys tai draama. Näihin kaikkiin taidemuotoihin sisältyy vahvana teemana narratiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys. 

Koulutuksen hinta on 3300 €, joka maksetaan erissä 185 €/ kk 18 kk ajan. (Hinta voimassa meneillään olevalla kurssilla Turussa, hinta kurssikohtainen.)

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee ilmetä hakijan omien tietojen lisäksi koulutus, ammatillinen kokemus, oma taideterapiamuoto (voi olla useampia) ja siihen liittyvä koulutus tai harrastuneisuus. Koulutuksen lopputyö tulee olemaan erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön suunnattu taideproduktio joko oman taiteenalan sisällä tai koulutuksen aikana saatujen valmiuksien kautta itseä kiinnostavan taiteenalaa hyödyntävä. Hakukirjeessä toivotaan alustavaa hahmottelua siitä, mikä oma lopputyöproduktio voisi olla ja minkälaiselle kohderyhmälle sen suuntaisi.

Hakijoille järjestetään etähaastattelu ennen kurssin alkua. Hakukirjeet pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse: hakemukset@kristillinenterapiainstituutti.fi 

Alustava aikataulu:

 1. Turun koulutus alkaa 10.-11.3.2023.
 2. lähiopetus 14.-15.4.2023
 3. lähiopetus 12.-13.5.2023

Koulutuspaikkana on  Kansanlähetys Vuorikatu 8a, 20700 Turku

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

TERAPIAN AINEOPINNOT 10 OPINTOPISTETTÄ:

 • Kristillinen terapia
 • Ratkaisukeskeinen terapia
 • Traumaterapia
 • Nuorten psykiatrian haasteet ja erityispiirteet
 • Taideterapian perusteet

MONIALAISET TAIDETERAPIAOPINNOT 20 OPINTOPISTETTÄ:

 • Musiikin terapeuttinen käyttö
 • Ekspressiivinen kuvataideterapia
 • Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia
 • Valokuvan terapeuttinen käyttö / Valokuvataide
 • Draama
 • Tanssi- ja liiketerapia
 • Media- ja virtuaalitaide

SYVENTÄVÄT OPINNOT 10 OPINTOPISTETTÄ:

 • Oman produktion suunnittelu ja toteutus
 • Päättötyöseminaari

Koulutukseen sisältyy työnohjausta pienryhmittäin.Koulutus edellyttää oppimispäiväkirjan täyttöä koulutuksen ajan. Lisäksi tulee reflektiotehtäviä, joissa pohditaan omaa taidemuotoa, ja koulutuksessa opetettavia taidemuotoja suhteessa koulutuksen viitekehyksiin.


Tiedustelut:

Opintosihteeri opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi   puhelin 0‬40 5584028