KRISTILLINEN TAIDETERAPIAKOULUTUS 40 op 

Lue lisää alta ja lähetä hakemuksesi PDF-muodossa osoitteeseen hakemukset[@]kristillinenterapiainstituutti.fi. Otsikkoon koulutuksen nimi ja paikkakunta.


Koulutus alkaa lokakuussa 2024 Vaasassa Efolla, Korsholmanpuistikko 2 B.

Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2024:
18.-19.10. / 8.-9.11.2024

Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2025:
17.-18.1. / 14.-15.2. / 14.-15.3. / 25.-26.4. / 23.-24.5. / 8.-9.8. / 19.-20.9. / 17.-18.10. / 14.-15.11.2025

Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2026:
16.-17.1.2026 koulutuksen päätös


Muutokset mahdollisia.


Koulutus alkaa lokakuussa 2024 Helsingissä Baptistikirkon tiloissa, Erottajankatu 1.

Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2024:
25.-26.10. / 22.-23.11.2024

Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2025:
10.-11.1. / 7.-8.2. / 7.-8.3. / 11.-12.4. / 9.-10.5. / 15.-16.8. / 12.-13.9. / 10.-11.10. / 7.-8.11.2025

Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2026:
23.-24.1.2026 koulutuksen päätös


Muutokset mahdollisia.
TIETOA KOULUTUKSESTA

Kristillinen Terapiainstituutti järjestää ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuvan taideterapian täydennyskoulutuksen, joka on taideterapiapainotteinen menetelmäkoulutus, ja antaa työkaluja nuorten kanssa työskenteleville. 

Koulutuksessa hyödynnetään myös traumaterapian, taideterapian, kristillisen terapian ja sielunhoidon viitekehyksiä.

Koulutus on 40 opintopistettä käsittävä monimuotokoulutus, jonka kesto on 16 kk, jossa lähiopetusta on 12 x 16 h. 

Koulutukseen valitaan 30 opiskelijaa, joilla on jo aiempaa osaamista jossakin seuraavista taidemuodoista: kuvataide, valokuvataide, musiikki, tanssi/ylistys tai draama. Näihin kaikkiin taidemuotoihin sisältyy vahvana teemana narratiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee ilmetä hakijan omien tietojen lisäksi:
- koulutus
- ammatillinen kokemus
- oma taideterapiamuoto (voi olla useampia) ja siihen liittyvä koulutus tai harrastuneisuus 

Koulutuksen lopputyö tulee olemaan erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön suunnattu taideproduktio joko oman taiteenalan sisällä tai koulutuksen aikana saatujen valmiuksien kautta itseä kiinnostavaa taiteenalaa hyödyntävä. 

Hakukirjeessä toivotaan alustavaa hahmottelua siitä, mikä oma lopputyöproduktio voisi olla ja minkälaiselle kohderyhmälle sen suuntaisi. 

Hakijoille järjestetään etähaastattelu ennen kurssin alkua. 

Hakukirjeet pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse: hakemukset[at]kristillinenterapiainstituutti.fi.
Laita hakemuksen otsikkoon koulutuksen nimi ja paikkakunta.

Ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuva kristillinen taideterapiakoulutus antaa tutkintonimikkeen ratkaisukeskeinen kristillinen taideterapeutti.KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

TERAPIAN AINEOPINNOT 10 OP:

 • Kristillinen terapia
 • Ratkaisukeskeinen terapia
 • Traumaterapia
 • Nuorten psykiatrian haasteet ja erityispiirteet
 • Taideterapian perusteet
 • Toteutusmuoto lähi- ja etäopetus

MONIALAISET TAIDETERAPIAOPINNOT 20 OP:

 • Musiikin terapeuttinen käyttö
 • Ekspressiivinen kuvataideterapia
 • Draama
 • Tanssi- ja liiketerapia
 • Toteutusmuoto lähiopetus 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 10 OP:

 • Oman produktion suunnittelu ja toteutus
 • Päättötyöseminaari

Koulutukseen sisältyy asiakastyöharjoittelu, oma terapia tai työnohjaus ja koulutustyönohjaus lähipäivien yhteydessä. Koulutus edellyttää oppimispäiväkirjan täyttöä koulutuksen ajan. Lisäksi tulee reflektiotehtäviä, joissa pohditaan omaa taidemuotoa, ja koulutuksessa opetettavia taidemuotoja suhteessa koulutuksen viitekehyksiin.


KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 4140 € (sis. alv 24%), jonka voi maksaa 5 erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen yhteydessä maksetaan 500 € varausmaksu, joka vähennetään koulutuksen kokonaiskustannuksista.


TIEDUSTELUT ja lisätiedot:

Koulutusjohtaja Taru Nevavuori taru[at]nevavuori.fi