KRISTILLINEN TAIDETERAPIA -KOULUTUS 40 op 


Joulukuussa 2022 alkaa ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuva taideterapiakoulutus. Koulutus on menetelmäkoulutus, jonka perusteella voi hakea tutkintonimikettä kristillinen taideterapeutti. Nimikettä voi hakea erilliseltä CHC ry:n akkreditointilautakunnalta hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen. 

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota taideterapeuttisia työkaluja terapiatyöhön. Koulutuksessa hyödynnetään myös traumaterapian, taideterapian, kristillisen terapian ja sielunhoitoterapian viitekehyksiä.

Koulutus on 40 opintopistettä käsittävä monimuotokoulutus, jonka kesto on 18 kk, jossa lähiopetusta on 13 x 16 h. Lähiopetus sisältää taideterapian luento-opetusta, pienryhmäopetusta, koulutusterapiaa, taideterapia-työpajoja sekä yksilötyöskentelyä. Etätyöskentely sisältää omatoimista opiskelua. 

Koulutukseen valitaan 30 opiskelijaa, joilla on jo aiempaa osaamista jossakin seuraavista taidemuodoista: kuvataide, valokuvataide, musiikki, tanssi/ylistys, kirjallisuus tai draama.

Koulutuksen hinta on 3330 €, joka maksetaan erissä 185 €/ kk 18 kk ajan.

Tiedustelut:

Taru Nevavuori, kurssinjohtaja

taru@nevavuori.fi