KRISTILLINEN TAIDETERAPIAKOULUTUS 40 op 

Uusi kristillinen taideterapiakoulutus alkaa Helsingissä Baptistikirkon (Betelkirkko) tiloissa maaliskuussa 2024. Lue lisää alta ja lähetä hakemuksesi PDF-muodossa osoitteeseen hakemukset[@]kristillinenterapiainstituutti.fi

Koulutus alkaa Helsingin Baptistikirkon (Betelkirkko) tiloissa, Erottajankatu 1.
Katso lopusta alustavat koulutuspäivät vuodelle 2024!

Lokakuussa 2024 on alkamassa uusi koulutus myös Vaasassa! 


TIETOA KOULUTUKSESTA

Ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuva kristillinen taideterapiakoulutus antaa tutkintonimikkeen ratkaisukeskeinen kristillinen taideterapeutti.

Koulutuksessa hyödynnetään myös traumaterapian, taideterapian, kristillisen terapian ja sielunhoidon viitekehyksiä.

Koulutus on 40 opintopistettä käsittävä monimuotokoulutus, jonka kesto on 18 kk, jossa lähiopetusta on 13 x 16 h.

Koulutukseen valitaan 30 opiskelijaa, joilla on jo aiempaa osaamista jossakin seuraavista taidemuodoista: kuvataide, valokuvataide, musiikki, tanssi/ylistys tai draama. Näihin kaikkiin taidemuotoihin sisältyy vahvana teemana narratiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys. 

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee ilmetä hakijan omien tietojen lisäksi koulutus, ammatillinen kokemus, oma taideterapiamuoto (voi olla useampia) ja siihen liittyvä koulutus tai harrastuneisuus. Koulutuksen lopputyö tulee olemaan erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön suunnattu taideproduktio joko oman taiteenalan sisällä tai koulutuksen aikana saatujen valmiuksien kautta itseä kiinnostavan taiteenalaa hyödyntävä. Hakukirjeessä toivotaan alustavaa hahmottelua siitä, mikä oma lopputyöproduktio voisi olla ja minkälaiselle kohderyhmälle sen suuntaisi.

Hakijoille järjestetään etähaastattelu ennen kurssin alkua. Hakukirjeet pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse: hakemukset@kristillinenterapiainstituutti.fi 


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

TERAPIAN AINEOPINNOT 10 OPINTOPISTETTÄ:

 • Kristillinen terapia
 • Ratkaisukeskeinen terapia
 • Traumaterapia
 • Nuorten psykiatrian haasteet ja erityispiirteet
 • Taideterapian perusteet

MONIALAISET TAIDETERAPIAOPINNOT 20 OPINTOPISTETTÄ:

 • Musiikin terapeuttinen käyttö
 • Ekspressiivinen kuvataideterapia
 • Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia
 • Valokuvan terapeuttinen käyttö / Valokuvataide
 • Draama
 • Tanssi- ja liiketerapia
 • Media- ja virtuaalitaide

SYVENTÄVÄT OPINNOT 10 OPINTOPISTETTÄ:

 • Oman produktion suunnittelu ja toteutus
 • Päättötyöseminaari

Koulutukseen sisältyy työnohjausta pienryhmittäin.Koulutus edellyttää oppimispäiväkirjan täyttöä koulutuksen ajan. Lisäksi tulee reflektiotehtäviä, joissa pohditaan omaa taidemuotoa, ja koulutuksessa opetettavia taidemuotoja suhteessa koulutuksen viitekehyksiin.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 4140 €, joka maksetaan kuluttomissa ja korottomissa erissä 230 €/ kk 18 kk ajan.


TIEDUSTELUT
Opintosihteeri opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi puhelin 0‬40 5584028


Lähiopetuspäivien alustava aikataulu vuonna 2024:

22.-23.3. / 26.-27.4. / 24.-25.5. / 16.-17.8. / 20-21.9. / 25.-26.10 / 22.-23.11.2024

Muutokset mahdollisia.