Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus (65 op) 

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä työnohjaajana (KSTM ry). 

Koulutukseen otetaan aiemmin ratkaisukeskeiset terapia- ja sielunhoito-opinnot (80op) suorittaneita, jotka saavat aiemmasta koulutuksestaan hyväksilukuna 50 op ja suorittavat koulutuksessa 15 op, jotka koostuvat 12 op työnohjaajakoulutuksesta sekä 3 op ratkaisukeskeisten menetelmien koulutuksesta. Koulutukseen voi hakeutua myös siinä tilanteessa, että ratkaisukeskeiset terapia- ja sielunhoito-opinnot ovat päättymässä.

Koulutuspäiviä on yhteensä 13 ja ne toteutetaan etäkoulutuksina zoom-sovelluksen kautta aina kahtena peräkkäisenä arki-iltana (á ´6h). Keväällä koulutusiltoja on yhteensä 6 (3 kahden illan osuutta työnohjauksesta), ja syksyllä 4 koulutusiltaa (2 kahden illan osuutta työnohjauksesta). Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu ratkaisukeskeisiin työskentelymenetelmiin perehdyttävä osio (3 koulutuspäivää), jossa osin kerrataan ratkes-menetelmiä, ja osin tuodaan mukaan myös uusia menetelmiä aiempien rinnalle. Myös tämä toteutetaan etäkoulutuksena.

Koulutus antaa tietoa ja taitoa toimia erilaisissa työnohjaustilanteissa niin yksilö kuin ryhmätasolla. Työnohjauskoulutuksessa tutustutaan monipuolisesti, reflektiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisiin ratkaisukeskeisiin menetelmiin, työnohjauksen teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön toimiin. Koulutus toteutetaan kokonaan etäkoulutuksena zoom-ympäristössä.

Koulutukseen liittyy työnohjauksellista asiakasharjoittelua (20h) sekä ratkaisukeskeisten menetelmien harjoittelua (10h). Näihin kukin osallistuja hankkii itse harjoitusasiakkaat. Koulutukseen liittyy pieniä kotitehtäviä ja kirjallisuuskatsauksia sekä palautettava lopputehtävä, jota kotitehtävien kautta rakennetaan (kotitehtäviä ei muutoin palauteta).

Työnohjaajakoulutuksessa rinnalla kulkee Ajatushautomo-harjoituskirja, joka kokoaa työnohjauskoulutuksessa olevat harjoitteet kullekin itse tulostettavaksi kirjaseksi. Kirjasta käytetään koulutuksessa itsereflektoinnin työvälineenä, mutta se jää myös jokaiselle osallistujalle oppaaksi erilaisista koulutuksessa käytetyistä menetelmistä.

Tehtävät:

Koulutukseen liittyy harjoitusasiakastyöskentelyä (20h+10h), kotitehtäviä, kirjallisuutta sekä pienimuotoinen lopputyö, joka valmistuu kotitehtävien ja harjoitusasiakasprosessin reflektoinnin myötä. Todistuksen saaminen edellyttää koulutuksen osallistumisen lisäksi lopputehtävän tekemisen sekä asiakasharjoittelun tekemisen hyväksytyllä tasolla.

Koulutuksen opintopisteet määrittyvät seuraavasti:

Työnohjaajakoulutus 6op

Toteutus: etänä zoom-palvelun kautta, arki-iltoina, 6 keväällä, 4 syksyllä, yhteensä 10 päivää.

Koulutus sisältää sekä luentoja, vuorovaikutteisia ryhmätehtäviä, itsereflektointitehtäviä sekä ryhmäalustuksia. Koulutuksessa pyritään kokemuksellisten menetelmien kautta syventämään teoriatietoa.

Asiakasharjoittelu 2op

Toteutus: 20h+valmistelu ja kirjaus. Harjoitusasiakkaat jokainen hankkii itse. Opetuspäivät, kirjallisuus ja kotitehtävät tukevat asiakasharjoittelua. Asiakasharjoittelu on yhteydessä lopputyöhön, johon kirjataan harjoitteluasiakkaiden kanssa toteutettu prosessi.

Kirjallisuus + kotitehtävät 2op

Kirjallisuus on osin vapaavalintaista, osin ohjattua. Kotitehtävät ja kirjallisuus tukevat asiakasharjoittelua, joka raportoidaan lopputyössä. Kotitehtäviä ei palauteta, mutta ne edellytetään tehtäviksi ajallaan ja niistä käydään keskustelua etäluentojen yhteydessä. Kotitehtävät tukevat lopputyön tekemistä ja valmistumista ajallaan.

Lopputyö 2op

Lopputyö kokoaa asiakasharjoittelun, kotitehtävät ja kirjallisuuden. Lopputyössä esitellään harjoitusasiakkaan/asiakasryhmän kanssa toteutettu työnohjausprosessi kirjallisuuteen peilaten. Tehdyn prosessin valinnat perustellaan reflektoinnin kautta ja prosessi perustellaan kirjallisuudella (väh. 5 lähdettä). Lopputyö sisältää myös lyhyen esittelyn itsestä työnohjaajana (tätä harjoitellaan kurssin aikana).

Ratkaisukeskeisten menetelmät ohjauksen tukena 3op

Koulutus sisältää ratkaisukeskeisiin työskentelymenetelmiin uudelleen perehdyttävän, kertaavan ja syventävän osion (mm. HOT-menetelmä ja sen ydintyökalut)

Ratkaisukeskeisten menetelmien osio toteutetaan kolmena lähipäivänä (etänä zoomissa). Lähipäivät ajoittuvat keväälle (1) ja syksylle (2). Lähipäivien ajankohdat sovitaan myöhemmin.

Työnohjaajakoulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä

Mitä työnohjaus on ja mistä se juontaa juurensa?

-mitä työnohjaus on

-työnohjauksen historia

-Työnohjaaja - siis mikä? lähikäsitteet

Työnohjaajan rooli ja toiminta

-työnohjaajan rooli

-työnohjaussopimus

-työnohjauksen keskeiset kysymykset

-työnohjauksen vapaaehtoisuus/keskeyttäminen

-työnohjauksen muodot ja tyypilliset kestoajat

-työnohjausprosessia leimaavat tekijät

-työnohjausprosessin keskeiset kysymykset

-aloituskartoituskysymykset

-mahdollisuuskysymykset

-ratkaisukeskeiset kysymykset

-ryhmätyönohjauksen kysymyksiä (pelillisyys)

-työnohjaajan tarinaan tutustuminen

Kokonaisvaltainen hyvinvointi työhyvinvoinnin taustalla

-terapiaa vai työnohjausta

-työhyvinvointi

-arvot

-mentalisaatio/empatia/sympatia

Mitä minulle kuuluu työelämään?

-oman työelämän tarkastelu

-sisäinen puhe

-näkökulman vaihtamisen taito

-negatiivisen sisäisen puheen tyypit

Perustehtävä ja työnohjaushaasteiden käsittely (Science -kaava)

-primääri ja sekundääri perustehtävä

-haastavien tilanteiden käsittely Science -kaavalla

Esimiesnäkökulma sitoutuvaan ja osallistavaan johtamiseen

-Johtamisosaaminen

-sitoutuminen ja osallistaminen

-palaverikäytänteet

-työ ja persoona

-stressitilanne ja selviytymismoodireaktio

-selviytymiskeinojen huomioiminen työnohjauksessa

Työnohjausmenetelmät, toimiva ryhmä ja ryhmän toiminta

-reflektio & dialektisuus

-ryhmäytyminen työnohjauksessa ja työnohjausprosessin vaiheet

-työnohjauksen menetelmät (kolmijako)

-keskustelun virittely

-toiminnallisen ryhmätyöskentelyn rakenne

-minitalkoot, käsitepasianssi, galleriakävely, työtyytyväisyyskaari, DeBonon hattumenetelmä

-Visuaalis-toiminnalliset menetelmät

-Videbla -sanallistava kuvamenetelmä ryhmätyöskentelyn rakenteen visuaalisena koontina ja tunnetyöskentelyn menetelmänä

-Voimauttava valokuvaus menetelmänä työnohjauksessa

-100 älykästä työskentelytapaa - työskentelypankki

Työhyvinvointi ja työn imu & positiivisen psykologian näköaloja (työskentelypainotteinen luentopaja)

-työn imu

-positiivinen psykologia ja systeemiteoria

-työhyvinvoinnin tilan tarkastus

-työn tuunaaminen

-työn imua lisäävä esimiestyö

-kotitehtävät

Resilienssi, aivojen U-käyrä ja selviytymisen voimavarat

-Resilienssi

-Selviytymisen strategiat

-aivojen U-käyrä

Ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys työnohjauksessa

-ihmiskäsitykset työnohjaajan taustalla

-oppimiskäsitykset työnohjaajan taustalla

-Millainen työnohjaaja sinä olet?

Tuplatähti

-Tuplatähti menetelmänä

-Työyhteisön kehittäminen Tuplatähden avulla

-Reteaming

Päivämäärät Työnohjauskoulutukselle:


Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii 

Maarika Piispanen 

Kasvatustieteen tohtori

Opettajankouluttaja

Luokanopettaja ja erityisluokanopettaja

Työnohjaaja (STOry),

Ratkaisukeskeinen, neuropsykiatrinen valmentaja,

Ekspressiiviseen taidetyöskentelyyn ja tunnelukkotyöskentelyyn erikoistunut skeematerapeutti,

Ratkes -terapeutti

Sielunhoitoterapeutti

Muita kouluttajia:

Tarja Nevalainen

FM (psykologia, uskontotiede)

Ratkes -työnohjaaja (STOry)

Ratkes -terapeutti

Mikko Takala

Kasvatustieteiden tohtori

Psykoterapeutti (ET, YET, VET)

Työnohjaaja (STOry)

Koulutuksen hinta:

1860 € (laskutetaan 8 erässä)

Järjestäjä:

Kristillinen terapiainstituutti KTI 

Ilmoittautumiset ja kyselyt:

opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi / 040 153 1250