Lisätietoa kirjoista

Kirjasarjan nimi: KRISTILLINENTERAPIA.FI
Kustantaja: 2024 /Kristillinen Terapiainstituutti ry

Tässä tietoa kirjojen sisällöstä

RATKAISUKESKEINEN KRISTILLINEN TERAPIA JA SIELUNHOITOTERAPIA,
nro 1/2024

Toimittanut: Mikko Takala (useita kirjoittajia)


Johdantoluku
Mikko Takala

I Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia ja sen menetelmät

Mia Kärkkäinen, Ratkaisukeskeiset työkalut ja niiden kriittiset vaiheet

Nina Koskela, Ratkaisukeskeisyys Raamatussa ja Erik Ewaldsin sielunhoidollisissa näkemyksissä

II Ratkaisukeskeisyys julkisessa terveydenhoidossa

Maija Korhonen, Ratkes terveysasemalla – Ratkaisukeskeisyys psykiatrisen sairaanhoitajan työssä

"Ryhmäterapeutti", Johan ratkes – Lyhytterapia uuden suunnan tai näkökulman löytymiseksi pienryhmässä

III Ratkaisukeskeisyys työperäisten ongelmien ja uupumuksen käsittelyssä

Jari Pekkinen, Ratkaisukeskeiset menetelmät työyhteisön hyvinvointia rakentamassa

Kai Laitinen, Uupumuksesta armoon

IV Ratkaisukeskeisyys pariterapiassa ja surevan kohtaamisessa

Tarja Laitinen, Omistautuminen arvojen mukaiseen parisuhteeseen ratkaisukeskeisesti

Elina Kangas, Sairaan lapsen syntymä ja kuolema

Rauno Vartiainen, Ratkaisukeskeisyys nuoren surun kohtaamisessa

V Ratkaisukeskeisyys, rukous ja sielunhoito

Sinikka Keto, Ratkaisukeskeinen terapia ja sielunhoito

Anne Palmi, Ratkaisukeskeisyys sielunhoidon ja rukouspalvelun välineenä

Marja Pentikäinen, Luontoavusteisuus sielunhoidollisessa ja ratkaisukeskeisessä terapiatyössä

Liisa Korkee, Ratkaisukeskeinen sielunhoitoterapia ja Jumalan äänen kuuleminen

Jan-Erik Sandström, Själavård I förändring - en jämförande studie

RATKAISUKESKEINEN SIELUNHOITOTERAPIA JA MIELEN MUUTOS, nro 2/2024

Toimittanut: Mikko Takala (useita kirjoittajia)

Alkusanat Mikko Takala

Johdantoluku
Sofia Honkanen Diakonin näkemys kristillisestä ihmiskäsityksestä ja sielunhoidosta

I Kristillisen ihmiskuva ja sen haasteet nykyajassa

Markku Veilo Kaksijakoinen ihminen – näkökulmia kristillisestä ihmiskuvasta

Sari Linnela Esimerkkejä nelikenttätyöskentelystä Jumala- ja ihmiskuvan käsittelyssä

Sonja Kuula New Age ja sen luoman ihmiskuvan suhde kristilliseen ihmiskuvaan

II Kristillisen terapian menetelmät

Susanna Warme Aivojen neuroplastisuus, kristillinen terapia

Carina Lassila En tanke betyder mer än du tror – Studie om tankarnas

betydelse och förnyelse av tankar

IIl Kristillisen terapian ratkaisukeskeisyys

Ida Helander-Tommila Kuinka tehdä Mörköstä työtön. Esimerkkejä ja työkaluja lasten ongelmien ratkaisemiseksi

Tuikkis Karjanmaa Johan Ratkes – vai ratkesiko?

lV Tarinallisuus ratkaisukeskeisessä terapiassa

Marika Mäkelä Lapsettomuuskriisiin kohtaaminen ratkaisukeskeisessä kristillisessä terapiatyössä

"Lumikello" Kohti autenttista minää 

KRISTILLINEN, PSYKOLOGINEN JA TERAPEUTTINEN IHMISKUVA SIELUNHOITO-TERAPIASSA , nro 3/2024

Kirjoittaja: Mikko Takala

1. Kristilliset, filosofiset ja ideologiset perusteet ihmiskuvan muovaajana

2. Miten voimme ymmärtää kristillisen psykologian ydinkäsitteet; sielu ja henki?

3. Minuus ja kuva minuudesta psykologiassa

4. Kristillisen terapian periaatteita ja ajatuksia terapeuttina toimimisesta

5. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) ja kristillinen tulkintakehys (KrHOT)

6. Klassisen kristinuskon mukainen tulkinnallinen kehys HOT:ssa – KrHOT

7. Loppusanat