sv

Ett värdefullt och nådigt möte med medmänniskan

Christian Therapy Institute

Kristillinen Terapiainstituutti tränar lösningsorienterat kristen terapeuter.

Välkommen till våra hemsidor. Här hittar du information om våra utbildningar och utbildare.

Kristillinen Terapiainstituutti Kti erbjuder utbilding av kristen terapi som är ett värdefullt och nådigt möte med medmänniskan.

Den kristna terapin ger en stark grund för värden, en positiv förståelse för människor och användbara verktyg för att arbeta med människor. Vi utbildar lösningsinriktade kristna terapeuter med två års mångfacetterad utbildning.

"Yrket som kristen terapeut är ett av de få yrken där åldern år efter år ger mera kredit och är en fördel i klientarbetet..."

- Mikko Takala
Yhteistyökumppanit