Meistä muodostuu

Kristillinen Terapiainstituutti KTI


Katriina Bredberg

Toiminnanjohtaja 

Sosionomi, TtM (valm.2023), JET, NTM, Sovittelija

Olen helsinkiläinen pitkänlinjan sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja olen työskennellyt ihmisen koko elämänkaaren alueilla johtotehtävissä. Olen kartuttanut myös vahvan usean vuoden työkokemuksen aikuiskoulutuksen maailmasta. Tämän lisäksi olen toiminut lasten tapaamisoikeuden täytäntöönpanon sovittelijana käräjäoikeudessa 25 vuoden ajan.

Ratkaisukeskeisen terapiasuuntauksen kanssa olen työskennellyt vuodesta 1995 alkaen ja päivitän edelleen osaamistani kokien valtaisaa innostuneisuutta ja pieniä ihmeitä päivittäin.

TtM (valm. 2023) Pro gradu työssäni käsittelen toiminallisen riippuvuuden ongelmapelaamisen yhteyttä työkykyyn.

Yhteystiedot: Puh. 040 153 1250, toiminnanjohtaja[at]kristillinenterapiainstituutti.fi

Mikko Takala

Koulutusjohtaja

Kasvatustieteiden tri,
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET, YET, VET)
Työnohjaaja,
Psykoterapiakouluttaja,
Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeuttikouluttaja.

Outi Takala

Koulutussuunnittelija, luennoitsija

Psykoterapeutti (YET)/ Perheterapeutti
Seksuaaliterapeutti (NACS),
Seksuaalineuvoja (SSS)
Master of Science Solution Focused Therapy
Kasvatustieteen maisteri
Työnohjaaja

Maija Korhonen

Ohjaava terapiakouluttaja / Helsinki, Tampere

Olen vantaalainen psykiatrinen sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Minulla on myös perheohjaajan ja lyhytterapeutin (kognitiivinen viitekehys) koulutus .Työskentelen psykiatrisena sairaanhoitajana vastaanottotyössä perusterveydenhuollossa terveysasemalla. Otan vastaan myös terapia-asiakkaita iltaisin ja etävastaanottona.

Yhteystiedot: Puh. 040 733 8538, aamkorhonen[at]gmail.com

Tarja Kallio

Ohjaava terapiakouluttaja / Tampere, Vaasa

Olen tamperelainen pitkän linjan terveysalan ammattilainen, työterveyshoitaja, terveydenhoitaja YAMK, terveysalan ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti, sielunhoitaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ym. Olen valmistunut Kristillisestä Terapiainstituutista 10/2020. Oman yrityksen Elämänlaastarin perustin opiskelujeni aikana. Koen työni ja elämäni merkitykselliseksi. On ilo rakkaudellisesti hyödyntää kaikkea oppimaansa asiakkaiden parhaaksi. Vastaanotot sovitusti livenä lähinnä Tampereen seudulla tai puhelimitse tms.

Yhteystiedot: Puh: 050 308 8895, elamanlaastari[at]gmail.com

Taru Nevavuori

Ohjaava terapiakouluttaja / Turku, Helsinki

FM Musiikkiterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Kognitiivinen lyhytterapeutti, Musiikkitieteen / musiikkiterapian maisteri,
Vibrac-hoitaja
Erikoissairaanhoitaja

Terapiavastaanotot: Turku, Laitila ja etävastaanotto.

Olen musiikkiterapeutti ja psykoterapeutti, ja työskentelen eri ikäisten ja moniin eri kohderyhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Käytän terapiassa keskustelun ohella musiikkia ja muita luovia keinoja tunteiden ilmaisuun ja vaikeiden asioiden sanoittamiseen.

Kelan palveluntuottaja:

- Nuorten kuntoutuspsykoterapia musiikkiterapiana

- aikuisten kuntoutuspsykoterapia (ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen)

- vaativa lääkinnällinen kuntoutus musiikkiterapiana

-  lasten, nuorten ja aikuisten ryhmämusiikkiterapia

Varhan palveluntuottaja:

- ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapia

Yhteystiedot: Puh. 040-504 5456, taru[at]nevavuori.fi

Tarja Nevalainen

Ohjaava terapiakouluttaja / Turku, Helsinki

Koulutukseltani olen FM, uskonnon ja psykologian aineopettaja. Lisäksi olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) sekä suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen v. 2018. Koska opiskelu on aina ollut harrastukseni, on tullut myös hankittua erityispedagogiikan, filosofian, elämänkatsomustiedon ja sosiaalitieteiden perus/aineopinnot. Työkokemusta on vuosien aikana kertynyt kehitysvammahuollosta, erityisopetuksesta, psykiatrisesta sairaanhoidosta sekä opetus-ja kasvatusalalta. Työskentelen lukion uskonnon ja psykologian aineopettajana Tampereella ja lisäksi teen työnohjauksia, terapioita sekä erilaisia koulutus-ja luentotilaisuuksia toiminimelläni (www.terapia-palvelut.com). Vastaanotot sovitusti livenä tai etänä.

Yhteystiedot: Puh. 040 756 7505, tarja.i.nevalainen[at]tampere.fi 

Sofia Honkanen

Asiantuntija, luennoitsija 

Sosionomi (YAMK), Diakoni 

Diakoniatyön esimies
Työnohjaaja

"Jumala on hyvä, maailma voi muuttua, muutos alkaa minusta"

Olemme matkalla koko elämän ajan. Usein tie on mutkikas ja kuoppainen. Monesti tuntuu kuin seisoisi jyrkänteen reunalla, mutta sitten eteen avautuukin taas tuttu turvallinen tie. Itseensä tutustuminen on elämän mittainen projekti. On hyväksyttävä se, että tietä pitkin kuljettaessa ja maiseman muuttuessa muuttuu itsekin. Mutta jokaisella taipaleella on oma viehätyksensä ja omat mahdollisuutensa. Miten hyvä onkaan, että eräs on kulkenut minun edeltäni ja kulkee minun kanssani. Hän sanoo itsestään; Minä olen tie, totuus ja elämä. Olen teologisten aineiden opettaja. Työskentelen Helsingissä seurakunnassa diakoniatyössä, esimiehenä ja työnohjaajana. Lisäksi olen retriitinohjaaja. Olen suorittanut myös ratkaisukeskeisen terapiakoulutuksen 2018-2020.

Yhteystiedot: Puh. 044-0400 382, sofiahonkanen.1[at]gmail.com

Janne Hänninen

Asiantuntija, luennoitsija

Elämä on matka, jolla kohdataan monia asioita, hyviä että huonoja. Ratkaisukeskeiseen terapian perusajatus on auttaa sinua avaamaan elämän solmukohtia ja löytämään voimavaroja ongelmista selviämiseen. Terapeuttina tehtäväni on tukea sinua elämän matkalla toivottaen sinut tervetulleeksi vastaanotolleni.

Olen koulutukseltani teologian maisteri. Syvennyin teologian opinnoissani sielunhoitoon, mm. ratkaisukeskeiseen sielunhoitoon ja hengelliseen ohjaukseen. Näitä opintojani olen hyödyntänyt papintyössäni. Tällä hetkellä opiskellen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja valmistun loppuvuonna 2022.

Minulle on myös tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi ja voit luottamuksellisesti kertoa asioistasi. Ei myöskään ole asiaa, josta et voisi turvallisesti keskustella kanssani. Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Otan tällä hetkellä vastaan etänä.

Yhteystiedot: Puh: 0456383263, janjuhhann[at]gmail.com


Maarika Piispanen

Asiantuntija, kouluttaja

Olen Maarika Piispanen, äiti, vaimo, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sielunhoitoterapeutti, integratiivinen, tunnelukko- ja taidetyöskentelyyn erikoistunut skeematerapeutti, työnohjaaja (STOry), erityisluokanopettaja ja opettajankouluttaja (KT) Kokkolasta.

Terapiainstituutissa olen saanut olla mukana sekä opiskelemassa Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi että vastuuopettajana Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -opintokokonaisuudessa, kouluttajana Ratkaisukeskeinen terapeutti -koulutuksessa ja kouluttajana taideterapiakoulutuksessa.

Työnohjaajana ja lyhytterapeuttina toimiminen ja näistä aiheista kouluttaminen ovat minulle sydämen asia. Aiheiden tiimoilta oppii jatkuvasti uutta niin työskentelyn, kouluttautumisen kuin uusien tutkimusten kautta.

Löysin joitakin vuosia sitten integratiivisen, ekspressiivinen taideterapiatyöskentelyn tukemaan  terapeutti-, työnohjaus- ja koulutustoimintaani, ja se on avannut aivan uudenlaisia ovia itsen ja elämän tarkasteluun ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Ekspressiivinen taideterapiatyöskentely yhdistää erilaisia taidetyöskentelymuotoja. Taiteen avulla käsitellään tiedostettuja ja tiedostamattomia tunteita ja kokemuksia, jolloin taidetta voidaan käyttää apuna esimerkiksi voimavaraistamisessa ja itsetuntemuksen vahvistamisessa. Ekspressiivisessä taidetyöskentelyssä olennaista on tekemisen

prosessi ja prosessiin luottaminen, ei taiteen tekemisen taito tai lopputuotos. Tuotoksia ei arvioida, saati tulkita. Luovuudella ja mielikuvituksen käyttämisellä on suuri merkitys.

Työskentelyn terapeuttinen vaikutus pohjautuu prosessinaikaiseen kokemukseen ja itsereflektointiin. Itselleni merkitykselliset taidetyöskentelylajit ovat sanataide ja kuvataide monissa muodoissaan, ja näiden ympärille myös yleensä rakennan taideterapeuttiset tuokioni ja koulutuspäiväni. Olen ohjannut ekspressiivisen taidetyöskentelyn äärellä sekä lapsia, nuoria että aikuisia.

Oma taidetyöskentelyni on viime vuosina keskittynyt akvarellimaalaukseen, valokuvaukseen,  tussipiirustuksiin ja aforismien tuottamiseen, joista olen julkaissut myös muutaman korttisarjan.

Taidetyöskentelyn kautta tutkin asioita - eri kaupunkien maisemia ja luontoa, joihin tutustun mielelläni myös (polku)juoksuharrastukseni kautta. Taiteilen omaksi ilokseni ja ohjaan mielelläni

lapsia, nuoria ja aikuisia taidetyöskentelyn pariin.

Elina Argillander

Työpajaohjaaja

"Liikunnanohjaaja AMK 

Sielunhoitoterapeutti

Tanssi-liiketerapeutti 

Ratkaisukeskeinen terapeutti 


Olen toiminut liikunta-alalla jo 20 vuotta ja terapia-alalle aloin hakeutua 10 vuotta sitten aloittaessani sielunhoitoterapian opiskelun.

Liikunta-alalla olen työskennellyt pääasiassa aikuisliikunnan parissa niin ryhmäliikunnan kuin yksilöohjausten parissa mukaan lukien ravintoneuvonta, painonhallinta sekä personal training.

Terapiatyötä olen tehnyt yksilöiden ja ryhmien kanssa, sekä ohjannut erilaisia luovan liikkeen ja tanssiterapeuttisia työpajoja.

Haluni huomioida ihmistä kokonaisvaltaisesti on vienyt minua kouluttautumaan lisää ja kiinnostukseni kohteena tällä hetkellä on erityisesti traumat ja traumatisoituminen.

Annakaisa Järvensivu

Työpajaohjaaja/draama 

Olen koulutukseltani filosofian maisteri (Teatterin ja draaman tutkimus), Ratkaisukeskeinen terapeutti- ja

sielunhoitoterapeuttiopiskelija sekä Sosionomi-diakoni opiskelija. Olen ohjannut erilaisia draamallisia ja ilmaisutaidollisia ryhmiä ja työpajoja sekä toiminut jo parin vuosikymmenen ajan erilaisissa  sielunhoidollisissa palvelutehtävissä seurakuntakontekstissa. Tällä hetkellä työskentelen draamapedagogina ESR-hankkeessa,      jossa kehitämme kuntouttavaa koulutusta vankiloihin.


Luovuus, toiminnallisuus ja draaman voimaannuttava ja terapeuttinen käyttö ovat minulle rakkaita mielenkiinnon kohteita, joista voi aina ammentaa uusia oivalluksia. Draamallinen työskentely voi parhaimmillaan synnyttää voimallisia nähdyksi tulemisen kokemuksia, avata uusia näkökulmia ja tarjota mahdollisuuden toisin toimimisen  harjoittelemiseen. Oma luovuutemme yhdistettynä Jumalan uutta luovaan voimaan saa aikaan kasvua, eheytymistä ja synnyttää uutta elämää.