Meistä muodostuu

Kristillinen Terapiainstituutti KTI


Katriina Bredberg

Toiminnanjohtaja 

Yhteystiedot: Puh. 040 153 1250, toiminnanjohtaja[at]kristillinenterapiainstituutti.fi

Taru Nevavuori

Koulutusjohtaja

FM musiikkiterapeutti,
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti,
Kognitiivinen lyhytterapeutti,
Väitöskirjatutkija JYU
Musiikkiterapian ja musiikkitieteen maisteri

YhteystiedotPuh. 040-504 5456,
taru[at]nevavuori.fi

Mikko Takala

Kouluttaja

Kasvatustieteiden tri
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (ET, YET, VET)
Työnohjaaja
Psykoterapiakouluttaja
Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeuttikouluttaja

Outi Takala

Koulutussuunnittelija, luennoitsija

Psykoterapeutti (YET)/ Perheterapeutti
Seksuaaliterapeutti (NACS)
Seksuaalineuvoja (SSS)
Master of Science Solution Focused Therapy
Kasvatustieteen maisteri
Työnohjaaja

Maija Korhonen

Ohjaava terapiakouluttaja / Helsinki, Tampere

Olen vantaalainen psykiatrinen sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Minulla on myös perheohjaajan ja lyhytterapeutin (kognitiivinen viitekehys) koulutus .Työskentelen psykiatrisena sairaanhoitajana vastaanottotyössä perusterveydenhuollossa terveysasemalla. Otan vastaan myös terapia-asiakkaita iltaisin ja etävastaanottona.

Yhteystiedot: Puh. 040 733 8538, aamkorhonen[at]gmail.com

Tarja Kallio

Ohjaava terapiakouluttaja / Tampere, Vaasa

Olen tamperelainen pitkän linjan terveysalan ammattilainen, työterveyshoitaja, terveydenhoitaja YAMK, terveysalan ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti, sielunhoitaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ym. Olen valmistunut Kristillisestä Terapiainstituutista 10/2020. Oman yrityksen Elämänlaastarin perustin opiskelujeni aikana. Koen työni ja elämäni merkitykselliseksi. On ilo rakkaudellisesti hyödyntää kaikkea oppimaansa asiakkaiden parhaaksi. Vastaanotot sovitusti livenä lähinnä Tampereen seudulla tai puhelimitse tms.

Yhteystiedot: Puh: 050 308 8895, elamanlaastari[at]gmail.com

Tarja Nevalainen

Ohjaava terapiakouluttaja / Turku, Helsinki

FM, uskonnon ja psykologian aineopettaja
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja( STO ry)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (suorittanut psykoterapeutin opinnot)

Yhteystiedot: Puh. 040 7567505,
taikkunevalainen@gmail.com

Sofia Honkanen

Asiantuntija, luennoitsija 

Sosionomi (YAMK)
Diakoni
Diakoniatyön esimies
Työnohjaaja

"Jumala on hyvä, maailma voi muuttua, muutos alkaa minusta"

Olemme matkalla koko elämän ajan. Usein tie on mutkikas ja kuoppainen. Monesti tuntuu kuin seisoisi jyrkänteen reunalla, mutta sitten eteen avautuukin taas tuttu turvallinen tie. Itseensä tutustuminen on elämän mittainen projekti. On hyväksyttävä se, että tietä pitkin kuljettaessa ja maiseman muuttuessa muuttuu itsekin. Mutta jokaisella taipaleella on oma viehätyksensä ja omat mahdollisuutensa. Miten hyvä onkaan, että eräs on kulkenut minun edeltäni ja kulkee minun kanssani. Hän sanoo itsestään; Minä olen tie, totuus ja elämä. Olen teologisten aineiden opettaja. Työskentelen Helsingissä seurakunnassa diakoniatyössä, esimiehenä ja työnohjaajana. Lisäksi olen retriitinohjaaja. Olen suorittanut myös ratkaisukeskeisen terapiakoulutuksen 2018-2020.

Yhteystiedot: Puh. 044-0400 382, sofiahonkanen.1[at]gmail.com

Janne Hänninen

Asiantuntija, luennoitsija

Elämä on matka, jolla kohdataan monia asioita, hyviä että huonoja. Ratkaisukeskeiseen terapian perusajatus on auttaa sinua avaamaan elämän solmukohtia ja löytämään voimavaroja ongelmista selviämiseen. Terapeuttina tehtäväni on tukea sinua elämän matkalla toivottaen sinut tervetulleeksi vastaanotolleni.

Olen koulutukseltani teologian maisteri. Syvennyin teologian opinnoissani sielunhoitoon, mm. ratkaisukeskeiseen sielunhoitoon ja hengelliseen ohjaukseen. Näitä opintojani olen hyödyntänyt papintyössäni. Tällä hetkellä opiskellen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja valmistun loppuvuonna 2022.

Minulle on myös tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi ja voit luottamuksellisesti kertoa asioistasi. Ei myöskään ole asiaa, josta et voisi turvallisesti keskustella kanssani. Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Otan tällä hetkellä vastaan etänä.

Yhteystiedot: Puh: 0456383263, 
jannejuh[at]gmail.com


Maarika Piispanen

Asiantuntija, kouluttaja

Olen Maarika Piispanen, äiti, vaimo, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sielunhoitoterapeutti, integratiivinen, tunnelukko- ja taidetyöskentelyyn erikoistunut skeematerapeutti, työnohjaaja (STOry), erityisluokanopettaja ja opettajankouluttaja (KT) Kokkolasta.

Terapiainstituutissa olen saanut olla mukana sekä opiskelemassa Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi että vastuuopettajana Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -opintokokonaisuudessa, kouluttajana Ratkaisukeskeinen terapeutti -koulutuksessa ja kouluttajana taideterapiakoulutuksessa.

Työnohjaajana ja lyhytterapeuttina toimiminen ja näistä aiheista kouluttaminen ovat minulle sydämen asia. Aiheiden tiimoilta oppii jatkuvasti uutta niin työskentelyn, kouluttautumisen kuin uusien tutkimusten kautta.

Löysin joitakin vuosia sitten integratiivisen, ekspressiivinen taideterapiatyöskentelyn tukemaan  terapeutti-, työnohjaus- ja koulutustoimintaani, ja se on avannut aivan uudenlaisia ovia itsen ja elämän tarkasteluun ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Ekspressiivinen taideterapiatyöskentely yhdistää erilaisia taidetyöskentelymuotoja. Taiteen avulla käsitellään tiedostettuja ja tiedostamattomia tunteita ja kokemuksia, jolloin taidetta voidaan käyttää apuna esimerkiksi voimavaraistamisessa ja itsetuntemuksen vahvistamisessa. Ekspressiivisessä taidetyöskentelyssä olennaista on tekemisen

prosessi ja prosessiin luottaminen, ei taiteen tekemisen taito tai lopputuotos. Tuotoksia ei arvioida, saati tulkita. Luovuudella ja mielikuvituksen käyttämisellä on suuri merkitys.

Työskentelyn terapeuttinen vaikutus pohjautuu prosessinaikaiseen kokemukseen ja itsereflektointiin. Itselleni merkitykselliset taidetyöskentelylajit ovat sanataide ja kuvataide monissa muodoissaan, ja näiden ympärille myös yleensä rakennan taideterapeuttiset tuokioni ja koulutuspäiväni. Olen ohjannut ekspressiivisen taidetyöskentelyn äärellä sekä lapsia, nuoria että aikuisia.

Oma taidetyöskentelyni on viime vuosina keskittynyt akvarellimaalaukseen, valokuvaukseen,  tussipiirustuksiin ja aforismien tuottamiseen, joista olen julkaissut myös muutaman korttisarjan.

Taidetyöskentelyn kautta tutkin asioita - eri kaupunkien maisemia ja luontoa, joihin tutustun mielelläni myös (polku)juoksuharrastukseni kautta. Taiteilen omaksi ilokseni ja ohjaan mielelläni

lapsia, nuoria ja aikuisia taidetyöskentelyn pariin.

Elina Argillander

Työpajaohjaaja

Tanssi-liiketerapeutti
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sielunhoitoterapeutti
Liikunnanohjaaja AMK
Yhteystiedot: info[at]ihanapaino.fi,
040-7373517

Annakaisa Järvensivu

Työpajaohjaaja/draama 

Olen koulutukseltani filosofian maisteri (Teatterin ja draaman tutkimus), Ratkaisukeskeinen terapeutti- ja sielunhoitoterapeuttiopiskelija sekä Sosionomi-diakoni opiskelija. Olen ohjannut erilaisia draamallisia ja ilmaisutaidollisia ryhmiä ja työpajoja sekä toiminut jo parin vuosikymmenen ajan erilaisissa  sielunhoidollisissa palvelutehtävissä seurakuntakontekstissa. Tällä hetkellä työskentelen draamapedagogina ESR-hankkeessa,      jossa kehitämme kuntouttavaa koulutusta vankiloihin.

Luovuus, toiminnallisuus ja draaman voimaannuttava ja terapeuttinen käyttö ovat minulle rakkaita mielenkiinnon kohteita, joista voi aina ammentaa uusia oivalluksia. Draamallinen työskentely voi parhaimmillaan synnyttää voimallisia nähdyksi tulemisen kokemuksia, avata uusia näkökulmia ja tarjota mahdollisuuden toisin toimimisen  harjoittelemiseen. Oma luovuutemme yhdistettynä Jumalan uutta luovaan voimaan saa aikaan kasvua, eheytymistä ja synnyttää uutta elämää.