Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, voimavaraistavaa sekä tulevaisuuteen suuntautuvaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Koulutuksen laajuus ja kesto

80 opintopisteen koulutukseen sisältyvät seuraavat aihealueet:

Terapiatyön perusteet / Terapiatyö jälkikristillisessä yhteiskunnassa / Ratkaisukeskeinen terapiatyö ja -menetelmät eri ammateissa / Dialogisuus asiakastyössä / Kristillinen arvoperusta terapiatyössä / Sielunhoitoterapia / Psykoterapeuttiset valmiudet / Mielenterveys ja sen ongelmakohdat / Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe / Elämänkaari- ja sukupuutyöskentely / Riippuvuudet / Eri kulttuuritaustaisten kohtaaminen / Lopputyöseminaari

Koulutus kestää 26 kuukautta ja käsittää 80 op monimuoto-opiskelua, josta lähiopetusta 400 h, asiakasharjoittelua 160 h, omaa terapiaa / työn-ohjausta / koulutuskonsultaatiota opiskelijan oman valinnan mukaan 50 h. 

Muu osa koulutuksesta koostuu kirjallisuustehtävistä, pienryhmätyöskentelystä, muista välitehtävistä ja lopputyöstä. Koulutuksen lähijaksoissa toteutetaan tuntimäärään sisältyneenä ratkaisukeskeinen koulutusterapia (yhteensä 40 h).

Lähiopetus tapahtuu keskimäärin kerran kuukaudessa kahtena päivänä. Opetus alkaa ensimmäisenä päivänä klo 12.30 - 13.00, riippuen koulutuspaikasta. Lähijakson kokonaismäärä on 16 x 45 min, jotka jakautuvat pe-la.

Valmistuville myönnettävät nimikkeet

Koulutuksestamme valmistuvat voivat käyttää seuraavia nimikkeitä suoritustasostaan riippuen:

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti
Ratkaisukeskeinen terapeutti
Lyhytterapeutti
Sielunhoitoterapeutti
Sielunhoitaja

Koulutuksen voi suorittaa joko A-, B- tai C-tasolla, joista;
- A-taso on korkeakoulutaso
- B-taso on opistotaso
- C-taso on osallistumistaso

A-tason suorittanut voi käyttää nimikkeitä ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti tai ratkaisukeskeinen terapeutti sekä sielunhoitoterapeutti.
B-tason suorittanut voi käyttää nimikettä sielunhoitoterapeutti
C-tason suorittanut voi käyttää nimikettä sielunhoitaja

Kaikenlaiset opiskelijat sopivat hyvin joukkoomme. 

Ikä ei ole este! Hakemuksen lähettämisen ja kouluttajan suorittaman haastattelun jälkeen olet sydämellisesti tervetullut. Lähetä vapaamuotoinen hakemus + CV osoitteeseen hakemukset[at]kristillinenterapiainstituutti.fi