Kristillissosiaalinen Missio ry

Kuvagalleria

Tarinamme

Koulutus on osa Kristillissosiaalinen Missio ry toimintaa. Terapeuttiorganisaationa valvomme terapeuttiemme toimintaa sekä̈ tarjoamme heille vertaistukea, omaa ammattitaitoa syventäviä̈ koulutuksia ja työnohjausta. Akkreditointilautakuntamme myöntää̈ hakemuksesta terapeuteille ammattinimikkeet Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti ja/tai Sielunhoitoterapeutti.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot toimia terapiatyössä ja kristillisen henkisen auttamistyön alueella. Se antaa myös valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä terapeuttina tai sielunhoitoterapeuttina.


Tavoitteena on antaa myös riittävät valmiudet psykoterapian jatko-opintoihin. Koulutus pitää sisällään Psykoterapeuttiset valmiudet -opintokokonaisuuden (40 op), joka on suunniteltu ja toteutettu valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen mukaisesti niin, että se soveltuu lisäopinnoiksi sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöille psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi (VNA 1120/2012 §2a).


Uskomme, että kristilliset arvot ja elämäntapa luovat elämälle parhaan mahdollisen pohjan. Siihen ei kuulu mitätöinti, hylkääminen tai tuomitseminen; sen sijaan kristillinen asenne kunnioittaa ihmistä kokonaisena, tuntevana ja myös kärsivänä yksilönä.

Tahdomme yhdistyksenä puolustaa näitä terveitä elämänarvoja ja asenteita. Yhdessä voimme paljon enemmän kuin yksin murehtien.Teemme yhteistyötä̈ eri järjestöjen ja seurakuntien kanssa ja haluamme mahdollistaa kaikille mahdollisuuden saada laadukasta apua - myös silloin kun asiakkaalla ei ole varaa terapiamaksuun. Tätä varten perustettiin Toivosta Totta projekti. Toiminta käynnistettiin vuonna 2018 ja se pohjautuu Kristillisen terapiainstituutin kouluttajan näkyyn kirkkaan veden kaivosta, josta janoiset ammentavat vettä itselleen ja muille tarvitseville. Tarve sielunhoidolliselle terapialle, rinnalla kulkemiselle, nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle on valtavan suuri yhteiskunnassamme.

KTI:n juuret

Yhdistys (KSM ry) alkunsa vuonna 2010, jolloin perustettiin RiihimäkiMissio ry. Yhdistys perustettiin vastaamaan ihmisten sosiaaliseen, kulttuurilliseen, aineelliseen ja hengelliseen hätään, joka koettelee yhteiskuntaamme. Vuonna 2018 RiihimäkiMissio ry:n nimi vaihdettiin ja siitä tuli Kristillissosiaalinen Missio ry.

Ensimmäinen kristillinen terapeuttikoulutus lähti käyntiin Vaasassa yhteistyössä Efon kanssa vuonna 2014. Sen jälkeen koulutusta on pidetty myös Porvoossa, Loimaalla, Lempäälässä, Helsingissä ja Turussa.