UTBILDNING

Det finns ingen neutral terapi. Vi erbjuder kristen terapi som innebär att bemöta sin medmänniska med nåd och att se personen som värdefull.

Utbildningens pris är 5.460e som betalas i månadsbelopp på 195e. Studenterna betalar själv för mat och eventuella logikostnader, mm.

Lösningsfokuserad kristen terapeut (80 sp)

Två-åriga blandat lärande

Utbildningen sker i samarbete med olika skolor i Finland och utomlands, där samarbetspartner är folkhögskolor, universitet, yrkeshögskolor samt Bibelskolor och kurscenter.

De kommande utbildningarna:

De nya kurserna startar i september 2022 i både Vasa och Åbo.

Ansökningsperioden pågår. 

Skicka en ansökan i fritt format med CV 
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi

Mer information: kurssekreterare 040 153 125 

Åbo

Folksändning, Vuorikatu 8 

Undervisningsdagar 


Undervisningsspråk

Undervisningen sker till största del tvåspråkigt (finska och svenska). Finska språket är det huvudsakliga undervisningsspråket, men centrala delar av undervisningsmaterialet översätts till svenska. Smågruppsverksamhet samt klientarbete och hemuppgifter sker på vars och ens modersmål.

Vasa

Efo, Korsholmanpuistikko 2 B, 65100 Vaasa

UndervisningsdagarSommarkurser

I utbildningen ingår två femdagars sommarkurser.  

Sommarkurstider

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge studerandena kunskap och beredskap att tjänstgöra i terapiarbete samt inom kristet andligt hjälparbete och ge beredskap att tjänstgöra som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut. Målet är också att ge tillräcklig beredskap till fortsatta psykoterapistudier.

Våra utbildningar har nuförtiden en mycket stark lösningsfokuserad inriktning. Lösningsfokuseringen grundar sig på att se framtiden ur en positiv synvinkel där man tar tillvara de resurser en människa har i sitt liv och i sitt sociala sammanhang.

Den nationella psykoterapiutbildningskonsortin har gett sin rekommendation om innehållet i tilläggsstudierna 25.5.2011. Tilläggsstudierna är planerade och utförda i enlighet med förordningens hälsovårdsexperter (VNA 1120/2012 § 2a) för att ge yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen eller inom ett annat lämpligt område kvalifikationer att söka till psykoterapiutbildning.

Utbildningens omfattning och längd


Utbildningen omfattar 80sp av blandat lärande, av vilka närstudier 400h, klientarbete 160h, egen terapi/ arbetshandledning/ utbildningskonsultation enligt studerandes eget val 50h. Den övriga undervisningen består av litteraturuppgifter, smågruppsarbete, övriga mellanuppgifter och examensarbete. I utbildningens närstudier ingår som ett nytt element lösningsfokuserad utbildningsterapi (sammanlagt 40h).

Närstudierna sker i medeltal en gång i månaden under två dagar och pågår sammanlagt i 26 månader. Undervisningen börjar, beroende på utbildningsstället, den första dagen kl 13.00-14.00. Timantalet för närstudiedagarna är 16 x 45 min, som fördelar sig fre-lö.

Undervisningens centrala ämnesområden är:

Terapiarbetets grunder / Terapiarbete i det postkristna samhället / Lösningsfokuserat terapiarbete och -metoder inom olika yrken / Dialog inom klientarbetet / Kristen värdegrund inom terapiarbetet / Själavårdsterapi / Psykologiska grunder / Den mentala hälsan och dess problemområden / Sexualitet, äktenskap och familj / Arbete med livscykel och släktträd / Beroenden / Bemötande av olika kulturer / Examensarbetsseminarium

Titlar som tilldelas kadidater är


Lösningsorienterad kristen terapeut

Lösningsoreinterad terapeut
Kortidsterapeut 
Själterapeut 
Själavårdare 

Utlbildningen kan slutföras på antingen A-, B, eller C-nivå, varav A-nivå är högskolanivå. Studenten som har slutfört nivå A kan använda titeln Lösningsorienterad kristen terapeut / Lösninsorienterad terapeut. Studenten som har slutfört nivå B kand använda titeln själaterapeut. Studenten som har slutfört nivå C kand använda titeln själavårdare.

Hittils har kurser anordnats i Vasa, Loimaa, Borgå, Lempäälä, Helsingfors och Åbo.

Vem är utbildningen för?


  • Social- och hälsovårdsområdet
  • Kyrkliga området
  • Undervisnings- och pedagogik området
  • Professionella och frivilliga inom församlingar eller andra andliga samfund
  • Personer som behöver kompletterande utbildning inom själavårdsterapi
  • Personer inom andra yrkesområden som intresserar sig för ett lösningsfokuserat arbetssätt
  • Personer som behöver tilläggsstudier innan de söker till psykoterapiutbildning

Kursavgifter och utgifter som ingår i studierna

Utbildningens pris är 5.460 € som betalas i månadsbelopp på 195 €. Studerandena betalar själv för mat och eventuella logikostnader, mm.

Övriga kostnader

Egen terapi/arbetshandledning/utbildningskonsultation som sker under distansundervisningsperioderna genomförs utgående från studerandes eget behov. Kostnaderna beror på vad studerande har för behov. Terapin kan vara avgiftsbelagd psykoterapi, arbetshandledning eller själavårdsterapi, eller det kan vara professionell utbildningskonsultation utförd av person med professionell kompetens.

Detta är uppfattningen från några redan utbildade från våra kurser

Jag fick en ny start från ulbildningen, både i mitt eget liv och i mitt terapiarbete. Jag internaliserade min medmänniska på ett nytt sätt och började bättre förstå vad terapi handlar om.

- Timo, Lösningscentrerad kristen terapeutUtbildningen gav ett nytt perspektiv på livet: svårigheter, smärtä och lidande kan bli en komposterat form i ditt eget livs trädgård. Altt har sin tid, dess tid är i skuggan och i vila, men tiden är också att växa mot riktigt ljus och blomstra!

- Marika, teolog


Jag hade länge funderat över vikten av lösningsfokus i själavårdsterapi. Kursen gav många verktyg för både mötena och för mig själv. Att uppleva och lära ut anslutningen gav arbetet en helt ny glädje. Jag rekomenderar! 

- Gun , Lösningscentrerad kristen terapeut

Personer i alla åldrar, storlekar och utseenden passar bra in i vår grupp. Du är hjärtligt välkommen att delta i vår utbildning efter att du skickat in din ansökan och blivit intervjuad av vår utbildare.