Du är välkommen att kontakta oss!

Har du frågor? 

Du är välkommen att ringa oss 040 153 1250 

(måndag och onsdag 14 - 18, tisdag och torsdag 10 - 14). 

Skicka e-post:  opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi 

 eller kontakta oss via blankett .