Nya utbildningar på kommande:

Vasa November 2019 Tammerfors 2020 Helsingfors 2021


Ansökningstiden är i gång. 

Skicka en fritt formulerad ansökan med bifogad CV till  
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti

Infårmation: Studiesekreterare 0400 245368 eller Mikko Takala 050 354 2135

Det här erbjuder vi

Lösningsfokuserad kristen terapeut (80 sp.)

Två-åriga mångfaldsstudier

Det finns ingen neutral terapi. Vi erbjuder kristen terapi som innebär att bemöta sin nästa med nåd och se personen som värdefull.

Utbildningen är ett nätverksarbete med olika skolor i Finland och utomlands, där samarbetspartner är folkhögskolor, universitet, yrkeshögskolor samt Bibelskolor och kurscentra.

Utbildningens mål 

Utbildningens mål är att ge studerande kunskap och beredskap att fungera i terapiarbete samt inom kristet andligt hjälparbete och ge beredskap att verka som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut. Målet är också att ge tillräcklig beredskap till fortsatta psykoterapistudier.

Våra utbildningar har nuförtiden en mycket stark lösningsfokuserad inriktning. Lösningsfokuseringen grundar sig på att se framtiden ur en positiv synvinkel där man tar tillvara de resurser en människa har i sitt liv och i sitt sociala sammanhang.

Den nationella psykoterapiutbildningskonsortin har gett sin rekommendation om innehållet i tilläggsstudierna 25.5.2011. Tilläggsstudierna är planerade och utförda i enlighet med förordningens hälsovårdsexperter (VNA 1120/2012 § 2a) för att ge yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen eller inom ett annat lämpligt område kvalifikationer att söka till psykoterapiutbildning. 

Utbildningens omfattning och längd

Utbildningen omfattar 80sp av mångfaldsstudier, av vilka närstudier 400h, klientarbete 160h, egenterapi/ arbetshandledning/ utbildningskonsultation enligt studerandes eget val 50h. Den övriga undervisningen består av litteraturuppgifter, smågruppsarbete, övriga mellanuppgifter och examensarbete. I utbildningens närstudier ingår som nytt element lösningsfokuserad utbildningsterapi (sammanlagt 40h).

Närstudierna sker i medeltal en gång i månaden under två dagar och räcker allt som allt 26 månader. Undervisningen börjar, beroende på utbildningsstället, den första dagen kl 14.00-15.00. Timantalet för närstudiedagarna är 16 x 45 min, som fördelar sig fre-lö.


Undervisningens centrala ämnesområden är:

Terapiarbetets grunder / Terapiarbete i det postkristna samhället / Lösningsfokuserat terapiarbete och -metoder inom olika yrken / Dialog inom klientarbetet / Kristen värdegrund inom terapiarbetet / Själavårdsterapi / Psykologiska grunder / Den mentala hälsan och dess problemområden / Sexualitet, äktenskap och familj / Arbete med livscykel och släktträd / Beroenden / Bemötande av olika kulturer / Examensarbetsseminarium

Sommarkurser

Till utbildningen hör två sommarkurser som tar fem arbetsdagar i anspråk. Deltagandet i sommarkursen kan enligt eget val ske i Finland eller Spanien, Torrevieja. Kursinnehållet är detsamma oberoende av studieort. Studerande betalar själv för resor och uppehälle i Spanien.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker till stora delar tvåspråkigt (finska och svenska). Finska är det huvudsakliga undervisningsspråket, men undervisningsmaterialet översätts till de centrala delarna till svenska. Smågruppsverksamhet samt klientarbete och hemuppgifter sker på vars och ens modersmål.

Valmistuville myönnettävät nimikkeet ovat:

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti
Ratkaisukeskeinen terapeutti
Sielunhoitoterapeutti
Sielunhoitaja

Koulutuksen voi suorittaa joko A-, B- tai C-tasolla, joista A-taso on korkeakoulutaso. A-tason suorittanut voi käyttää nimikettä ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti/ratkaisukeskeinen terapeutti.

Tähän mennessä kursseja on järjestetty Vaasassa, Loimaalla, Porvoossa ja Lempäälässä. 

Keille koulutus on tarkoitettu?

Målgrupper
-    Social- och hälsovårdsområdet
-    Kyrkliga området
-    Undervisnings- och pedagogik området
-    Professionella och frivilliga inom församlingar eller andra  
      andliga samfund
-    
Personer som behöver kompletterande utbildning inom
      själavårdsterapi
-    
Personer inom andra yrkesområden som intresserar sig
      för ett lösningsfokuserat arbetssätt
-    
Personer som behöver tilläggsstudier innan de söker till
      psykoterapiutbildning

Personer i alla åldrar, storlekar och utseenden passar bra in i vår grupp. Du är hjärtligt välkommen att delta i vår utbildning efter att du skickat in din ansökan och blivit intervjuad av vår utbildare.

Tätä mieltä muutamat jo koulutetut ovat kursseistamme: 

Sain koulutuksesta uuden alun sekä omaan elämään että terapiatyöhöni. Sisäistin lähimmäisen uudella tavalla ja aloin ymmärtää paremmin, mistä terapiassa on kyse. - Timo, Ratkaisukeskeinen Kiristillinen terapeutti

Koulutus antoi uudenlaisen näkökulman tarkastella elämää: vaikeuksista, kivuista ja kärsimyksestä voi tulla kompostoitua multaa oman elämän puutarhaan. Kaikella on aikansa, aikansa on varjolla ja levolla, mutta aika on myös kasvaa todellista valoa kohti ja kukoistaa! - Marika, teologi

Olin jo kauan pohtinut ratkaisukeskeisyyden merkitystä sielunhoitoterapiassa. Kurssi antoi paljon työkaluja sekä tapaamisiin että itselle. Yhteyden kokeminen ja opetus antoi ihan uuden ilon työhön. Suosittelen! - Gun, Ratkaisukeskeinen Kiristillinen terapeutti