Kursavgifter och utgifter som ingår i studierna 2019

Utbildningens pris är 4.800e som betalas i månadsrater på 185e. Studerande står själv för mat och eventuella logikostnader, mm.

Övriga kostnader

Egen terapi/arbetshandledning/utbildningskonsultation som sker under distansundervisningsperioderna genomförs utgående från studerandes eget behov. Kostnaderna beror på vad studerande har för behov. Terapin kan vara avgiftsbelagd psykoterapi, arbetshandledning eller själavårdsterapi, eller det kan vara professionell utbildningskonsultation utförd av person med professionell kompetens.