Kristillinen logoterapia

Logoterapiakurssi ei toteudu vuonna 2019 

Kristillinen logoterapia 80 op.


Kurssinjohtajana ja pääopettajana toimii Tanja Malinen puh. 050-5725406

Mitä on logoterapia?

Wieniläinen psykiatri ja neurologi Viktor E. Frankl (1905 - 1997) kehitti logoterapian. Hän oli syntyperältään ja uskonnoltaan Wienin juutalainen. Franklin käsitys ihmisestä on kolmiulotteinen kokonaisuus, jotka vaikuttavat aina toisiinsa ja kokonaisuuteen: fyysisen, psyykkissosiaalisen ja henkisen ulottuvuuden muodostama jakamaton kokonaisuus.

Frankl halusi löytää vastauksia siihen, mikä pitää ihmisen terveenä ja toimintakykyisenä elämän kolhuissa ja muutoksissa sekä vakavien sairauksien kohdatessa.

Logoterapia on elämänmyönteinen maailmankatsomus, jonka mukaan toivotonta tilannetta eikä ihmistä ole - sellaista, jolla ei olisi mahdollisuuksia.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoa logoterapiasta, logofilosofiasta ja kristillisestä sielunhoidosta. Se antaa valmiuksia elämänmuutosten kohtaamiseen ja niiden tunnistamiseen elämän eri tilanteissa. Tavoitteena on myös vahvistaa ammatillista osaamista sekä antaa erilaisia työvälineitä ja uusia näkökulmia.

Koulutus ei anna valmiuksia toimia logoterapiaohjaajana tai logoterapeuttina.

Koulutuksen laajuus ja kesto


Kaksivuotinen koulutus sisältää 80 op monimuoto-opiskelua, josta lähiopetusta 400h, asiakasharjoittelua 160h, omaa terapiaa/työnohjausta/koulutuskonsultaatiota opiskelijan oman valinnan mukaan 50h.

Muu osa koulutuksesta koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä, pienryhmätyöskentelystä, muista välitehtävistä ja kirjallisen lopputyön tekemisestä.

Koulutus kestää yhteensä 26 kuukautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa kahtena päivänä, yleensä pe-la. Lähijakson kokonaistuntimäärä on 16 X 45 min.